Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα
XXR Ζάντες

Finding you the best deal on XXR wheels with ebay

The links below will take you to the leading sellers of XXR wheels on ebay. Right column has sellers based mainly in the USA. Left column are sellers based in the UK and Europe


Buy XXR Wheels from the USA

XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 20inch Buy

Buy XXR Wheels from Europe

XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x100, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x108, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 4x114.3, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x100, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x108, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x112, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x114.3, Diameter: 20inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 15inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 16inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 17inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 18inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 19inch Buy
XXR Ζάντες PCD: 5x120, Diameter: 20inch Buy

What sets XXR apart from other wheels?

Most of the wheel brands we see these days are just that, brands. Nothing wrong with that in itself but it can lead to delivery time issues and general availability problems

XXR own their own factory which means they know exactly what is available and when. They are also responsible for the product quality, there are no middle men to take the fall for them

In short, we belive XXR wheels are among the best quality wheels in the aftermarket. Are XXR wheels up there with the likes of Enkei? Comparing similar priced wheels we believe they are.

For example. The load rating of XXR wheels tend to higher than "branded" wheels

526 Chromium Black
527 Flat Black
527 Chromium Black
527 Gold
527 Habanero
531 Chromium Black
531 Hyper Silver
531 Black Machined Lip
535 Matt Black
535 Gold
535 Chromium Black
535 Gold
Συνέχεια