Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα

TVR - Denso Iridium Power - Μπουζί Ιριδίου DENSO

280 350 390 420 CERBERA S
Denso Iridium Power Spark Plugs/Μπουζί Ιριδίου - Designed to give the maximum possible performance. Denso use the strength of Iridium to make the conductor tip as small as possible to give the most concentrated spark

- Επιλέξτε το αυτοκίνητό σας και θα σας στείλουμε στο ebay, για τα σχετικά προϊόντα

- Βρείτε τις καλύτερες τιμές στο ebay

TVR - Denso Iridium Power

280 - Denso Iridium Power
280 - Denso Iridium Power

350 - Denso Iridium Power
350 - Denso Iridium Power

390 - Denso Iridium Power
390 - Denso Iridium Power

420 - Denso Iridium Power
420 - Denso Iridium Power

CERBERA - Denso Iridium Power
CERBERA - Denso Iridium Power

S - Denso Iridium Power
S - Denso Iridium Power