Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα

ROVER - NGK IRIDIUM IX

NGK Iridium Spark Plugs - 4x longer life*, less stress on ignition system#
*In our testing. #According to NGK Japan

100 (94-98) - NGK IRIDIUM IX
100 (94-98) - NGK IRIDIUM IX

100 (METRO) (90-98) - NGK IRIDIUM IX
100 (METRO) (90-98) - NGK IRIDIUM IX

200 (85-89) - NGK IRIDIUM IX
200 (85-89) - NGK IRIDIUM IX

200 (89-00) - NGK IRIDIUM IX
200 (89-00) - NGK IRIDIUM IX

2000-3500 - NGK IRIDIUM IX
2000-3500 - NGK IRIDIUM IX

25 (99-05) - NGK IRIDIUM IX
25 (99-05) - NGK IRIDIUM IX

400 (90-98) - NGK IRIDIUM IX
400 (90-98) - NGK IRIDIUM IX

400 (95-00) - NGK IRIDIUM IX
400 (95-00) - NGK IRIDIUM IX

45 (00-05) - NGK IRIDIUM IX
45 (00-05) - NGK IRIDIUM IX

600 - NGK IRIDIUM IX
600 - NGK IRIDIUM IX

75 - NGK IRIDIUM IX
75 - NGK IRIDIUM IX

800 - NGK IRIDIUM IX
800 - NGK IRIDIUM IX

CABRIOLET (93-00) - NGK IRIDIUM IX
CABRIOLET (93-00) - NGK IRIDIUM IX

COUPE - NGK IRIDIUM IX
COUPE - NGK IRIDIUM IX

MAESTRO - NGK IRIDIUM IX
MAESTRO - NGK IRIDIUM IX

MINI MK I (91-01) - NGK IRIDIUM IX
MINI MK I (91-01) - NGK IRIDIUM IX

MINI-MOKE (64-93) - NGK IRIDIUM IX
MINI-MOKE (64-93) - NGK IRIDIUM IX

MONTEGO - NGK IRIDIUM IX
MONTEGO - NGK IRIDIUM IX

STREETWISE - NGK IRIDIUM IX
STREETWISE - NGK IRIDIUM IXPart Filter