Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα
Ζάντες Shop - 5x110 Ζάντες Shop - 5x110
Click the links below and we will take you to ebay

Click on the links below to search by diameter and offset

Ζάντες
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch, Offset: 00-09mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch, Offset: 10-19mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch, Offset: 20-29mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch, Offset: 30-39mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch, Offset: 40-49mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 15inch, Offset: 50-59mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch, Offset: 00-09mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch, Offset: 10-19mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch, Offset: 20-29mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch, Offset: 30-39mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch, Offset: 40-49mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 16inch, Offset: 50-59mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch, Offset: 00-09mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch, Offset: 10-19mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch, Offset: 20-29mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch, Offset: 30-39mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch, Offset: 40-49mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 17inch, Offset: 50-59mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch, Offset: 00-09mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch, Offset: 10-19mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch, Offset: 20-29mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch, Offset: 30-39mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch, Offset: 40-49mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 18inch, Offset: 50-59mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch, Offset: 00-09mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch, Offset: 10-19mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch, Offset: 20-29mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch, Offset: 30-39mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch, Offset: 40-49mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 19inch, Offset: 50-59mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch, Offset: 00-09mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch, Offset: 10-19mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch, Offset: 20-29mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch, Offset: 30-39mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch, Offset: 40-49mm
Ζάντες PCD: 5x110, Diameter: 20inch, Offset: 50-59mm

 

The wheels on this page fit Opel cars including Opel Astra, Opel Astra OPC, Opel Corsa, Opel Corsa OPC, Opel Signum, Opel Zaifira and Opel Zafira OPC

Συνέχεια