Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα

Volvo - Chip Tuning Box RaceChip

Volvo - Chip Tuning Box, C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013), S40 (M) (2004 - 2012), S60 (P24) (2000 - 2010), S60 (Y20) (from 2010), S80 (AS) (from 2006), S80 (TS) (1998 - 2008), V40 (M) (from 2012), V50 (M) (2003 - 2012), V60 (F) (from 2010), V70 (BW, 24) (from 2007),
Volvo Chip Tuning - Chip tuning boxes for Volvo. These products are designed for unmodified engines. If your Volvo engine has the original camshafts, original turbo, original catalyst, original intake and you do not plan on changing these parts. A tuning box is an excellent solution.
Παραγγείλετε RaceChip Online 24/7 ή με email

**Hey guys, we are closed at the moment**

Volvo - Chip Tuning Box

C30 (M) (2006 - 2013) - Chip Tuning Box
C30 (M) (2006 - 2013) - Chip Tuning Box

C30 Chip Tuning Box - 1.6 D (109 HP/ 80 kW) C30 (M) (2006 - 2013), 1.6 D2 (115 HP/ 84 kW) C30 (M) (2006 - 2013), 2.0 D (136 HP/ 100 kW) C30 (M) (2006 - 2013), D3 (150 HP/ 110 kW) C30 (M) (2006 - 2013), D4 (177 HP/ 130 kW) C30 (M) (2006 - 2013), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

C70 (M) (2006 - 2013) - Chip Tuning Box
C70 (M) (2006 - 2013) - Chip Tuning Box

C70 Chip Tuning Box - 2.0 D (136 HP/ 100 kW) C70 (M) (2006 - 2013), 2.4 D (163 HP/ 120 kW) C70 (M) (2006 - 2013), D3 (150 HP/ 110 kW) C70 (M) (2006 - 2013), D4 (177 HP/ 130 kW) C70 (M) (2006 - 2013), D5 (180 HP/ 132 kW) C70 (M) (2006 - 2013), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

S40 (M) (2004 - 2012) - Chip Tuning Box
S40 (M) (2004 - 2012) - Chip Tuning Box

S40 Chip Tuning Box - 1.6 D (110 HP/ 81 kW) S40 (M) (2004 - 2012), 1.6 D2 (115 HP/ 84 kW) S40 (M) (2004 - 2012), 2.0 D (136 HP/ 100 kW) S40 (M) (2004 - 2012), 2.4 D5 (179 HP/ 132 kW) S40 (M) (2004 - 2012), D3 (150 HP/ 110 kW) S40 (M) (2004 - 2012), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

S60 (P24) (2000 - 2010) - Chip Tuning Box
S60 (P24) (2000 - 2010) - Chip Tuning Box

S60 Chip Tuning Box - 2.4 D (126 HP/ 93 kW) S60 (P24) (2000 - 2010), 2.4 D (130 HP/ 96 kW) S60 (P24) (2000 - 2010), 2.4 D (163 HP/ 120 kW) S60 (P24) (2000 - 2010), 2.4 D5 (163 HP/ 120 kW) S60 (P24) (2000 - 2010), 2.4 D5 (185 HP/ 136 kW) S60 (P24) (2000 - 2010), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

S60 (Y20) (from 2010) - Chip Tuning Box
S60 (Y20) (from 2010) - Chip Tuning Box

S60 Chip Tuning Box - 1.6 DRIVe/D2 (114 HP/ 84 kW) S60 (Y20) (from 2010), 2.0 T (203 HP/ 149 kW) S60 (Y20) (from 2010), D2 (120 HP/ 88 kW) S60 (Y20) (from 2010), D3 (136 HP/ 100 kW) S60 (Y20) (from 2010), D3 (163 HP/ 120 kW) S60 (Y20) (from 2010), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

S80 (AS) (from 2006) - Chip Tuning Box
S80 (AS) (from 2006) - Chip Tuning Box

S80 Chip Tuning Box - 1.6 D DRIVe (109 HP/ 80 kW) S80 (AS) (from 2006), 1.6 DRIVe/D2 (114 HP/ 84 kW) S80 (AS) (from 2006), 2.0 T (180 HP/ 132 kW) S80 (AS) (from 2006), 2.0 T (203 HP/ 149 kW) S80 (AS) (from 2006), 2.0 TDi (136 HP/ 100 kW) S80 (AS) (from 2006), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

S80 (TS) (1998 - 2008) - Chip Tuning Box
S80 (TS) (1998 - 2008) - Chip Tuning Box

S80 Chip Tuning Box - 2.4 D (131 HP/ 96 kW) S80 (TS) (1998 - 2008), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

V40 (M) (from 2012) - Chip Tuning Box
V40 (M) (from 2012) - Chip Tuning Box

V40 Chip Tuning Box - D2 (114 HP/ 84 kW) V40 (M) (from 2012), D2 (120 HP/ 88 kW) V40 (M) (from 2012), D3 (150 HP/ 110 kW) V40 (M) (from 2012), D4 (177 HP/ 130 kW) V40 (M) (from 2012), D4 (190 HP/ 140 kW/ 1969 ccm) V40 (M) (from 2012), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

V50 (M) (2003 - 2012) - Chip Tuning Box
V50 (M) (2003 - 2012) - Chip Tuning Box

V50 Chip Tuning Box - 1.6 D (110 HP/ 81 kW) V50 (M) (2003 - 2012), 1.6 D2 (114 HP/ 84 kW) V50 (M) (2003 - 2012), 2.0 D (136 HP/ 100 kW) V50 (M) (2003 - 2012), 2.4 D5 (179 HP/ 132 kW) V50 (M) (2003 - 2012), 2.4 TDi (163 HP/ 120 kW) V50 (M) (2003 - 2012), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

V60 (F) (from 2010) - Chip Tuning Box
V60 (F) (from 2010) - Chip Tuning Box

V60 Chip Tuning Box - 1.6 DRIVe/D2 (114 HP/ 84 kW) V60 (F) (from 2010), 2.0 T (203 HP/ 149 kW) V60 (F) (from 2010), 2.4 D5 (215 HP/ 158 kW) V60 (F) (from 2010), D2 (120 HP/ 88 kW) V60 (F) (from 2010), D3 (136 HP/ 100 kW) V60 (F) (from 2010), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

V70 (BW, 24) (from 2007) - Chip Tuning Box
V70 (BW, 24) (from 2007) - Chip Tuning Box

V70 Chip Tuning Box - 1.6 D (109 HP/ 80 kW) V70 (BW, 24) (from 2007), 1.6 DRIVe/D2 (114 HP/ 84 kW) V70 (BW, 24) (from 2007), 1.6 T4F (180 HP/ 132 kW) V70 (BW, 24) (from 2007), 2.0 D (136 HP/ 100 kW) V70 (BW, 24) (from 2007), 2.0 T (203 HP/ 149 kW) V70 (BW, 24) (from 2007), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

V70 (SW, P26) (1999 - 2008) - Chip Tuning Box
V70 (SW, P26) (1999 - 2008) - Chip Tuning Box

V70 Chip Tuning Box - 2.4 D (126 HP/ 93 kW) V70 (SW, P26) (1999 - 2008), 2.4 D (131 HP/ 96 kW) V70 (SW, P26) (1999 - 2008), 2.4 D5 (163 HP/ 120 kW) V70 (SW, P26) (1999 - 2008), 2.4 D5 (185 HP/ 136 kW) V70 (SW, P26) (1999 - 2008), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

XC60 (D) (from 2008) - Chip Tuning Box
XC60 (D) (from 2008) - Chip Tuning Box

XC60 Chip Tuning Box - 2.0 T (203 HP/ 149 kW) XC60 (D) (from 2008), 2.4 D (175 HP/ 129 kW) XC60 (D) (from 2008), 2.4 D/D3/D4 (163 HP/ 120 kW) XC60 (D) (from 2008), D3 (136 HP/ 100 kW) XC60 (D) (from 2008), D3 (163 HP/ 120 kW) XC60 (D) (from 2008), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

XC70 (P2) (1997 - 2007) - Chip Tuning Box
XC70 (P2) (1997 - 2007) - Chip Tuning Box

XC70 Chip Tuning Box - 2.4 D5 (163 HP/ 120 kW) XC70 (P2) (1997 - 2007), 2.4 D5 (185 HP/ 136 kW) XC70 (P2) (1997 - 2007), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

XC70 (P24) (from 2007) - Chip Tuning Box
XC70 (P24) (from 2007) - Chip Tuning Box

XC70 Chip Tuning Box - 2.4 D (163 HP/ 120 kW) XC70 (P24) (from 2007), 2.4 D (175 HP/ 129 kW) XC70 (P24) (from 2007), D3 (163 HP/ 120 kW) XC70 (P24) (from 2007), D4 (181 HP/ 133 kW/ 1969 ccm) XC70 (P24) (from 2007), D4 (181 HP/ 133 kW/ 2400 ccm) XC70 (P24) (from 2007), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

XC90 (C) (2002 - 2014) - Chip Tuning Box
XC90 (C) (2002 - 2014) - Chip Tuning Box

XC90 Chip Tuning Box - D3/D5 (163 HP/ 120 kW) XC90 (C) (2002 - 2014), D5 (163 HP/ 120 kW) XC90 (C) (2002 - 2014), D5 (185 HP/ 136 kW) XC90 (C) (2002 - 2014), D5 (200 HP/ 147 kW) XC90 (C) (2002 - 2014), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),

XC90 II (from 2014) - Chip Tuning Box
XC90 II (from 2014) - Chip Tuning Box

XC90 Chip Tuning Box - D4 (190 HP/ 140 kW/ 1969 ccm) XC90 II (from 2014), D5 (224 HP/ 165 kW) XC90 II (from 2014), C30 (M) (2006 - 2013), C70 (M) (2006 - 2013),Παραγγείλετε Online &
Πληρώστε με Αντικαταβολή