Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα

GMC - Denso Iridium Power - Μπουζί Ιριδίου DENSO

G SERIE JACKAROO / MONTEREY RODEO SIERRA STATESMAN SUBURBAN (99-)
Denso Iridium Power Spark Plugs/Μπουζί Ιριδίου - Designed to give the maximum possible performance. Denso use the strength of Iridium to make the conductor tip as small as possible to give the most concentrated spark

- Επιλέξτε το αυτοκίνητό σας και θα σας στείλουμε στο ebay, για τα σχετικά προϊόντα

- Βρείτε τις καλύτερες τιμές στο ebay

GMC - Denso Iridium Power

G SERIE - Denso Iridium Power
G SERIE - Denso Iridium Power

JACKAROO / MONTEREY - Denso Iridium Power
JACKAROO / MONTEREY - Denso Iridium Power

RODEO - Denso Iridium Power
RODEO - Denso Iridium Power

SIERRA - Denso Iridium Power
SIERRA - Denso Iridium Power

STATESMAN - Denso Iridium Power
STATESMAN - Denso Iridium Power

SUBURBAN (99-) - Denso Iridium Power
SUBURBAN (99-) - Denso Iridium Power