Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα

GEELY - Denso Iridium Power - Μπουζί Ιριδίου DENSO

BL CK HQ MR
Denso Iridium Power Spark Plugs/Μπουζί Ιριδίου - Designed to give the maximum possible performance. Denso use the strength of Iridium to make the conductor tip as small as possible to give the most concentrated spark

- Επιλέξτε το αυτοκίνητό σας και θα σας στείλουμε στο ebay, για τα σχετικά προϊόντα

- Βρείτε τις καλύτερες τιμές στο ebay

GEELY - Denso Iridium Power

BL - Denso Iridium Power
BL - Denso Iridium Power

CK - Denso Iridium Power
CK - Denso Iridium Power

HQ - Denso Iridium Power
HQ - Denso Iridium Power

MR - Denso Iridium Power
MR - Denso Iridium Power