Αντλλακτικα - Tuning Parts - Street & Circuit, Hellas, Greece, Ελλαδα

Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος


- Επιλέξτε το αυτοκίνητό σας και θα σας στείλουμε στο ebay, για τα σχετικά προϊόντα

- Βρείτε τις καλύτερες τιμές στο ebay

Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

100 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
100 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

100/200 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
100/200 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

100/A6 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
100/A6 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

80 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
80 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

80/90 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
80/90 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

90 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
90 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

A2 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
A2 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

A3 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
A3 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

A4 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
A4 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

A5 Coupe - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
A5 Coupe - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

A6 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
A6 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

AVANT - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
AVANT - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

COUPE - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
COUPE - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

Α6 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
Α6 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

Q7 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
Q7 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

S2 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
S2 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

S3 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
S3 - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

TT - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
TT - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

TT/TTS - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος
TT/TTS - Audi - H&R Ελατήρια Χαμηλώματος

Audi 100 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 12.90 ->, -40mm
Audi 100/200 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 08.84 -> 90, -40mm
Audi 100/A6 QUATTRO H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 12.90 ->, -40mm
Audi 80 ( 4CYL) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 8.78 -> 9.86, -30/45mm
Audi 80 ( 4CYL) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.86 -> 91, -40/50mm
Audi 80 (B4) ( 4CYL ) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.91 -> 94, -35mm
Audi 80 (B4) ( 6CYL ) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.91 -> 94, -35mm
Audi 80 (B4) QUATTRO H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.91 -> 94, -40mm
Audi 80 (QUATTRO) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.86 -> 91, -45mm
Audi 80 CABRIO (4/5 ΚΥΛ) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 91->02, -50mm
Audi 80 Lim./Sedan, 09/86>91, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 40-50mm-Οπ: 40-50mm
Audi 80/90 Cabrio/Convertible, 91>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 60mm-Οπ: 40mm
Audi 80/90 Coupe , 09/86>91, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 40-50mm-Οπ: 40-50mm
Audi 80/90 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.81 -> 9.86, -45/55mm
Audi 80/90 Lim./Sedan+Coup, 10/86>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 60mm-Οπ: 40mm
Audi 90 Lim./Sedan, 09/86>91, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 40-50mm-Οπ: 40-50mm
Audi A2 , 2000>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 40mm-Οπ: 35mm
Audi A2 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 00 ->, -25mm
Audi A2, 2000>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 40mm-Οπ: 35mm
Audi A3 (QUATTRO) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 08.03->, -35mm
Audi A3 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 05.03 ->, -35mm
Audi A3 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 05.03 ->, -35mm
Audi A3 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 05.03 ->, -45/50mm
Audi A3 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 8.96 ->, -35mm
Audi A3 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 8.96 ->, -35mm
Audi A3 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 8.96 ->, -50mm
Audi A3 inkl. Sportback + Cabrio/convertible, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 55mm-Οπ: 40mm
Audi A3 inkl. Sportback + Cabrio/convertible, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 55mm-Οπ: 40mm
Audi A3 inkl. Sportback + Cabrio/convertible, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 55mm-Οπ: 40mm
Audi A3 inkl. Sportback + Cabrio/convertible, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 55mm-Οπ: 40mm
Audi A3 inkl. Sportback Quattro, 08/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3 inkl. Sportback, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3 inkl. Sportback, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3 inkl. Sportback, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3 inkl. Sportback, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3 inkl. Sportback, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 45-50mm-Οπ: 45-50mm
Audi A3 inkl. Sportback, 05/03>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 45-50mm-Οπ: 45-50mm
Audi A3 QUATTRO (S3, 4WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 4.99 ->, -25mm
Audi A3, 08/96-03, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3, 08/96-03, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A3, 08/96-03, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 55mm-Οπ: 40mm
Audi A3, 08/96-03, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 55mm-Οπ: 40mm
Audi A4 (2WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.94 ->01, -60/40mm
Audi A4 (AVANT 2WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 96 ->02, -30mm
Audi A4 Avant/SW, >01/99, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Avant/SW, >01/99, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Avant/SW, >01/99, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 60mm-Οπ: 40mm
Audi A4 Avant/SW, 02/99>02, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Avant/SW, 02/99>02, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Avant/SW, 02/99-02, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 60mm-Οπ: 40mm
Audi A4 CABRIO H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 03.02->, -30mm
Audi A4 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.00 ->, -35mm
Audi A4 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.00 ->, -35mm
Audi A4 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.07->, -30mm
Audi A4 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.94 ->01, -30mm
Audi A4 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.94->01, -30mm
Audi A4 Lim./Sedan, >01/99, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Lim./Sedan, >01/99, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Lim./Sedan, >01/99, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 60mm-Οπ: 40mm
Audi A4 Lim./Sedan, 02/99>01, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Lim./Sedan, 02/99>01, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 30mm-Οπ: 30mm
Audi A4 Lim./Sedan, 02/99-01, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 60mm-Οπ: 40mm
Audi A4 Lim.+Avant Quattro Sedan+SW Quattro, 11/00>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 45mm-Οπ: 45mm
Audi A4 Lim.+Avant Quattro Sedan+SW Quattro, 11/00>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 45mm-Οπ: 45mm
Audi A4 Lim.+Avant Sedan+SW, 11/00>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A4 Lim.+Avant Sedan+SW, 11/00>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 35mm-Οπ: 35mm
Audi A4 Lim.+Avant Sedan+SW, 11/00>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 50mm-Οπ: 40mm
Audi A4 Lim.+Avant Sedan+SW, 11/00>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 50mm-Οπ: 40mm
Audi A4 QUATTRO (S4) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 9.98 ->01, -40mm
Audi A4 QUATTRO H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.00 ->, -45mm
Audi A4 QUATTRO H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.94 ->01, -40mm
Audi A4 S4 (STATION) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 04.03->, -25/30mm
Audi A5 QUATTRO/4WD H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 06.07->, -25mm
Audi A5 QUATTRO/4WD H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 06.07->, -35mm
Audi A6 (2WD+4WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 04.04->, -40mm
Audi A6 (4 CYL) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 6.94 -> 5.97, -40mm
Audi A6 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 03.98->05, -40mm
Audi A6 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 04.04->, -40mm
Audi A6 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 6.97 ->04, -40mm
Audi A6 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 6.97 ->04, -40mm
Audi A6 Lim.+Avant Sedan+SW, 06/97>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 50mm-Οπ: 40mm
Audi A6 QUATTRO (STATION) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 3.98 ->05, -40mm
Audi A6 QUATTRO H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 6.97 ->04, -40mm
Audi AVANT RS2 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, , -30mm
Audi COUPE (TYP 89) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 86->, -40mm
Audi Q7 H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 06->, -35mm
Audi S2 Coup, 09/90>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 50mm-Οπ: 50mm
Audi S2 Coup, 09/90>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 50mm-Οπ: 50mm
Audi S3 (4WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 06->, -25mm
Audi S3 Quattro inkl. Sportback, 11/06>, H&R Cup Kit Suspension Kit, Εμ: 25mm-Οπ: 25mm
Audi TT (2WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 06->, -30mm
Audi TT (4WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 06->, -30mm
Audi TT/TTS (2WD) H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 11.98 ->, -35mm
Audi Α6 AVANT H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 03.05->, -40mm
Audi Α6 AVANT H&R Sport Springs/Ελατήρια HR, 03.05->, -40mm